Hånd i Hanske

Detaljert analyse for data i Hånd-i-Hanske-prosjektet

Avanserte innstillinger

Denne databasen så dagens lys som et analyseverktøy, og har dermed mulighet til å vise mer av datagrunnlaget og en del mellomregninger og måter å beregne dempingen på. Mange av verdiene er ikke i bruk men har blitt brukt til å se trender.

Du som bruker har mulighet til å vise disse tallene. Men ettersom flere av disse størrelsene ikke er direkte selvforklarende anbefales det kun for over snittet interesserte brukere.

Reset

Har du gjort noe dumt, eller vil være sikker på at du har det siste gjeldende datasettet? Trykk på knappen under.